Forskningsprosjekt


Pasienten i teksten

Vitenskapelig tittel:
Hvordan fremstilles den døende pasienten i journaltekst, mentalt, sosialt og kroppslig?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en kvalitativ studie av journaltekster om døende pasienter. Hensikten med prosjektet er å beskrive hvordan den døende pasienten fremstilles i journaltekst med fokus på tre hovedområder; kroppslig, mentalt og sosialt. Forskeren er opptatt av på hvilke måter journalteksten avspeiler den døende pasientens situasjon, og på hvilke måter journaltekster påvirker helsepersonells prioriteringer og hva de blir opptatt av. Prosjektet, som er et mastergradsprosjekt, har som mål å bidra til økt bevissthet omkring forholdet mellom pasientens situasjon og den skriftlige fremstillingen i journalen. Man skal studere 18 journaler fra nylig avdøde pasienter ved de tre akuttmedisinske sengepostene ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Journaltekstene blir gjort tilgjengelige for forskeren av en rådgiver ved Lovisenberg Diagnoale sykehus etter at personidentfiserende kjennetegn, inkludert diagnose, er sladdet. Det søkes om tillatelse til å ikke innhente samtykke for bruk av materialet. Metoden som skal brukes er kvalitativ tekstanalyse, nærmere bestemt en dekonstruktiv tilnærming inspirert av Jacques Derrida.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2058 Prosjektstart: 24.10.2013 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lisbeth Thoresen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjketet gjennomføres på masterstudentens arbeidssted, i en klinikk hvor hun tidligere har vært ansatt som fagsykepleier. Det er denne klinikken som har muliggjort masterstudiet et gjennom å gi permisjon med lønn på undervisningsdager og utlegg for  studiematriell.

Ved inngåelse av denne avtalen ble det ikke stilt noen krav til studenten med tanke på tema i masterprosjektet. Det eneste studenten er forpliktet til er mulig bindingstid når studiet er avsluttet.Prosjketet gjennomføres på masterstudentens arbeidssted, i en klinikk hvor hun tidligere har vært ansatt som fagsykepleier. Det er denne klinikken som har muliggjort masterstudiet et gjennom å gi permisjon med lønn på undervisningsdager og utlegg for  studiematriell.

Ved inngåelse av denne avtalen ble det ikke stilt noen krav til studenten med tanke på tema i masterprosjektet. Det eneste studenten er forpliktet til er mulig bindingstid når studiet er avsluttet.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 18

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefagvitenskap, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2013 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst