Forskningsprosjekt


Uttesting av nye markører for celleforandringer i screening undersøkelse for livmorhalskreft

Vitenskapelig tittel:
Uttesting av Cintec Plus og HPV kapsid protein L1 på cytologisk materiale fra livmorhalsen for å få en mer spesifikk påvisning av de kvinnene med celleforandringer som trenger oppfølging med kolposkopi og vevsprøve

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å sammenlikne to nye metoder til bruk på cytologiske prøver for livmorhalskreft samlet inn i screeningsprogrammet fra 300 kvinner. Diagnostikk på lavgradige celleforandringer er lite spesifikk med dagens metoder. Det er i den senere tid utviklet metoder som har vist å ha bedre spesifisitet og like god sensitivitet som dagens metoder. Forskergruppen ønsker å sammenlikne to nye metoder til bruk på tidligere innsamlet biologisk materiale. Resultatene kan være med på å bedre diagnostikk av celleforandringer i livmorhalsen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2013 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 01.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Irene Tveiterås Øvestad
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet vil delvis bli støttet ved at forhandler leverer gratis reagenser til en av metodene som brukes. Det vil bli søkt om å få dekket resten av prosjektet med midler til metodetvikling og kvalitetsforbedring av diagnostiske metoder.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Materiale fra biobank:
Diagnostiske biobank avdeling for patologi, SUS
CIN cytologi vs histologi
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2013 REK vest
27.10.2016 REK vest