Forskningsprosjekt


Falsk negativ screeningundersøkelse ved bruk av analogt og digitalt utstyr i den offentlige mammografiscreeningen i Norge

Vitenskapelig tittel:
Analog versus digital mammografiscreening i Møre og Romsdal og Vestfold: Sanne og oversette tilfeller av intervallkreftt og kreftt diagnostisert i påfølgende screeningundersøkelse, samt svulstenes radiologiskeog histopatologiske karakteristikk

Prosjektbeskrivelse:
Regransking av mammogrammer som viser intervallkreft og kreft hos kvinner med tidligere deltakelse i screeningprogrammet, er en del av kvalitetskontrollen i den offentlige mammografiscreeningen i Norge. I denne studien skal de diagnostiske bildene sammenlignes med bilder tatt ved forrige screeningundersøkelse, for å utvikle kunnskap om svulsters utvikling og vekst, og hvordan de ulike svulstene fremtrer på mammogrammer. Slik regransking er foretatt ved en digital og en analog screeningenhet, og man skal nå sammenligne funnene ved de to ulike bildeteknikkene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1805 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 01.01.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Solveig Hofvind
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Den offentlige mammografiscreeningen i Norge, Mammografiprogrammet
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK sør-øst