Forskningsprosjekt


Virkningen av aktive varmetepper for å behandle utilsiktet nedkjøling hos traumepasienter utenfor sykehus

Vitenskapelig tittel:

Effectiveness of active warming blankets in treating hypothermia in anaesthetised trauma patients. A prospective twin-centre analysis comparing resistive heating with chemical exothermic warming pre-hospital in a physician manned air ambulance serviceProsjektbeskrivelse:
Hypotermi er en uavhengig prediktor for død og dårlig prognose i kombinasjon med alvorlig skade med blodtap. Det er ønskelig å sammenligning av to etablerte aktive varmetepper i luftambulansetjenesten i Norge (elektrisk teppe) og England (kjemisk teppe) for å motvirke utilsiktet nedkjøling hos voksne traumepasienter som legges i narkose før transport til sykehus. Metode: Observasjonell ikke-randomisert parallellgruppe-design med N=65 voksne pasienter i hver gruppe. Prosjektet har utsikter til å kunne fremskaffe ny generaliserbar kunnskap. Det er av kunnskapsmessig betydning og studiens hensikt å avklare om ett av nevnte behandlingsopplegg er signifikant bedre enn det andre. Et behandlingsopplegg med dokumentert effekt for denne pasientgruppen og innenfor den prehospitale akuttmedisinske tjenesten antas å ha helsemessig betydning. Å levere pasienten så normoterm som mulig antas å bidra til mindre hypotermirelatert sykelighet og bedre overlevelse, begge av samfunnsmessig betydning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2066 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Audun Langhelle
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Dette er et lav-kostprosjekt. Det vil påløpe noe kostnader ifm anskaffelse av den temperaturmonitoren som skal benyttes for å registrere kroppstemperaturen på pasientene i den norske studiepopulasjonen. Dette apparatet med tilhørende engangsprober finansieres av forskningsleders egen moderavdeling, AIO, Drammen sykehus.

Selve innsamlingen av data gjøres uten ekstrakostnader fortløpende av vaktpersonell (vakthavende luftambulanselege) som en del av daglig drift/virksomhet ved den enkelte avdeling.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 65
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 65

Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2013 REK sør-øst