Forskningsprosjekt


Serumferritin som uttrykk for funksjonell jernmangel

Vitenskapelig tittel:

Serumferritin som uttrykk for funksjonell jernmangelProsjektbeskrivelse:
Prosjektgruppen har nylig publisert en vitenskapelig artikkel hvor man viser at b-hemoglobin faller med s-ferritin hos langt flere pasienter enn de som oppfyller anemikriteriet. Man ønsker nå å etterprøve disse funnene i en ny populasjon. Det skal benyttes data fra 3000 kvinner i HUNT 2.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2133 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 01.07.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Åsberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdeling for medisinsk biokjemi, Laboratorieklinikken, St. Olavs Hospital.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3029

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2013 REK midt