Forskningsprosjekt


Bentetthet og bruddrisiko blant barn med brudd i underarm

Vitenskapelig tittel:
A prospective randomized controlled high impact jumping intervention in children with forearm fractures; effect on bone mineral density and future fracture risk.

Prosjektbeskrivelse:
Insidensen av barnebrudd er økende. Barn som har pådratt seg et brudd i underarmen har større risiko for å pådra seg et nytt brudd (uansett lokalisasjon) enn andre barn. Flere studier har vist at barn som pådrar seg et brudd har lavere bentetthet enn barn som aldri har brukket noe. I tillegg er lav bentetthet alene en risikofaktor for et nytt brudd. Flere gode randomiserte studier har vist at bentettheten hos barn styrkes ved fysisk aktivitet. Spesielt hopping før pubertet som gir aksial energioverføring gjennom skjelettet stimulerer de lange rørknoklene, slik at bentettheten øker. Ut fra eksisterende litteratur tyder det på at et enkelt hopperegime som tar under tre minutter tre ganger i uken i 9 måneder vil gi signifikant økning i bentettheten. Men alle studier er gjort på friske skolebarn eller idrettslag. For å overføre dagens viten til klinikken, må vi få svar på følgende spørsmål: Vil det være mulig å stimulere bentettheten ved hjelp av et treningsprogram hos barn som allerede har pådratt seg en fraktur (og dermed per definisjon har lavere bentetthet enn friske barn)? Vil dette på sikt redusere risikoen for et nytt brudd?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1856 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.09.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per-Henrik Randsborg
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2009 REK sør-øst