Forskningsprosjekt


Gruppeskjematerapi for borderlinepasienter: en internasjonal RCT

Vitenskapelig tittel:
Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: An international multicenter RCT

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD) har ustabile personlighetstrekk, skader seg ofte med vilje, er impulsive og redde for å bli forlatt. De siste årene har flere behandlingsmodeller blitt utviklet for denne pasientgruppe. Skjematerapi er en slik behandlingsmodell. Ved St. Olavs Hospital har det i flere år pågått et forskningsprosjekt hvor gruppeskjematerapi (GST) sammenliknes med standard poliklinisk psykiatrisk behandling (TAU). De preliminære resultatene er lovende. Det har ikke vært selvmordsforsøk eller alvorlige selvskadingstilfeller, og frafallet, spesielt fra GST, har vært lavt. For å øke prosjektets styrke og generaliserbarhet videreføres prosjektet nå i et internasjonalt multisenterprosjekt. Totalt vil 112 pasienter inkluderes. Hovedformålet er å undersøke om GST er mer effektivt enn TAU. Det er flere substudier knyttet til prosjektet (kartlegging av pasientene med henblikk på traumer/mobbing, dissosiasjon, personlighet, samt brukerundersøkelser).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1822 Prosjektstart: 30.10.2009 Prosjektslutt: 30.04.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunilla Klensmeden
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord