Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Mortalitet og insidens av kreft etter venøs trombose i Østfold

Vitenskapelig tittel:

Mortalitet og insidens av kreft etter venøs trombose i ØstfoldProsjektbeskrivelse:
Venøs trombose er et betydelig helseproblem, som manifesterer seg oftest som dype venetromboser og/eller lungeembolier. Det søkes om å benytte data fra Tromboseregisteret ved Sykehuset i Østfold, om å undersøke dødeligheten i denne pasientgruppen, samt identifisere dødsårsaker. Tromboseregisteret er et kvalitetsregister og inneholder opplysninger om alle pasienter som har vært ved trombosepoliklinikken ved Sykehuset i Østfold i perioden 01.01.05 til d.d., ca. 1224 personer. Registeret er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Videre ønsker man å studere insidens av kreft i denne populasjonen, se på tromboseprofylakseregimer som er benyttet, samt kreftscreening etter diagnostisert venøs trombose. Det søkes om å koble data fra Tromboseregisteret ved SØF, med Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret for å se på de overfor nevnte faktorer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2083 Prosjektstart: 10.10.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold

Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1224

Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2014 REK sør-øst