Forskningsprosjekt


Er ultralydscreening med lommeultralyd nyttig hos pasienter som innlegges i medisinsk avdeling ved lokalsykehus?

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn Ultralyd brukes av stadig flere klinikere i ulike fagområder og er et av de aller viktigste hjelpemiddel for diagnostikk utover den vanlige kliniske undersøkelsen. Diagnostikk bør være så rask og presis som mulig av hensyn til pasientens helse og livskvalitet, samt av hensyn til logistikk, effektivitetskrav og økonomi i helsevesenet. Utviklingen av ultralyd går i retning av mindre og billigere ultralydapparater som vil øke anvendbarheten, utbredelse og senke terskelen ytterligere for bruk (2, 4, 7). Det finnes nå maskiner som passer i frakkelommen, såkalt ”lommeultralyd”. Et slikt ”lommeultralyd-apparat” kan bli fremtidens stetoskop (4). I publikasjon av Kimura fant man at enkel kardiovaskulær ultralydundersøkelse på legekontor medførte behandlingsendring hos ca 20% (2). Vi ønsker å studere om man oppnår lignende effekt når undersøkelsen utføres av med ”lommeultralyd” i delvis selektert materiale (generell indremedisinsk avdeling) og i selektert populasjon (Hjertemedisinsk seksjon), og i tillegg vurdere kvaliteten av undersøkelsene utført av ikke-ekspertbrukere (assistentleger) som vil være den ressursen som er mest tilgjengelig i den kliniske hverdag.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1773 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 30.06.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
02.11.2009 REK midt