Forskningsprosjekt


Bruk av naturmidler blant pasienter på et allmennlegekontor.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne studien er å få sikre data på hvor stort omfanget er av bruk av naturmidler og kosttilskudd hos personer som har søkt et legesenter. En studie av bruk av naturmidler og kosttilskudd hos kreftpasienter har vist bruk av naturmidler hos en stor andel av kreftpasientene. Det er behov for en kontrollstudie hos personer som søker allmennpraktiker. Type naturmiddel og kosttilskudd skal registreres. Etter samtykke vil data for medikamenter foreskrevet av legen bli lagt inn og vurdert opp mot naturmidler og kosttilskudd. Spørreundersøkelsen skal gjøres anonymt. Samtykket gjelder for de pasienter som bruker medisiner. Data for bruk av medisiner hentes fra journal og legges anonymt i spørreskjemaet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1803 Prosjektstart: 02.11.2009 Prosjektslutt: 30.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ane Djuv-
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, toksikologi, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst