Forskningsprosjekt


Polyvinylpyrrolidon (PVP) avleiringssykdom i ruspasienter

Vitenskapelig tittel:
Polyvinylpyrrolidone (PVP) storage disease in drug addicts

Prosjektbeskrivelse:
I vevsprøver fra 12 ruspasienter har man i flere organer funnet ansamlinger av makrofager med et fremmedmateriale i form av bobler. Lignende mikroskopiske funn er beskrevet etter intravenøs bruk av polyvinylpyrrolidon (PVP). Dette polymer ble initialt brukt som plasmaekspander. Per i dag brukes PVP som hjelpemiddel i medikamenter til oral bruk. I legemiddelassistert rehabilitering brukes orale opioidtabletter og miksturer. Ruspasientene misbruker oppløste tabletter og miksturer til intravenøs injeksjon. Noen av disse medikamentene inneholder PVP som hjelpemiddel, slik som Subutex (buprenorfin) og Metadon Martindale. PVP kan ikke brytes ned i kroppen. Det er stor sannsynlighet at fremmedmaterialet i vevsprøvene er PVP. Avleiringene fremkaller sykdom med nyresvikt, benmargsdepresjon, frakturer og til og med død til følge. Målet med studien er å beskrive og kunngjøre vevsforandringer og sykdomsbildet ved injeksjon av PVP holdige opioidmedikamenter som er tenkt til oral bruk. Det søkes om fritak fra samtykkekravet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1925 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 01.08.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sabine Leh
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finanisieres av driftsbudsjett.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Lik
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12

Materiale fra biobank:
Helse Bergen Biobank
PVP avleiringer
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst
06.05.2015 REK sør-øst
21.09.2015 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst