Forskningsprosjekt


Årsak til lymfekreft fra milten

Vitenskapelig tittel:
Isolering og karakterisering av potensielle antigener deltagende i utviklingen av spleniske marginalsonelymfomer

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som formål å finne mulig årsak til en krefttype som utgår fra lymfoide celler i milten; splenisk marginalsonelymfom. Reseptorer (immuglobuliner) på overflaten av de lymfoide kreftcellene karakteriseres og syntetiseres. Disse reseptorene binder fremmede stoffer på en spesifikk måte. Syntetiserte reseptorer skal brukes til å finne ut hvilke stoffer som bindes, og dermed kan fremkalle denne kreftformen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1814 Prosjektstart: 21.09.2009 Prosjektslutt: 21.11.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jan Delabie
Forskningsansvarlig(e):  Radiumhospitalet-Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk fakultet UiO, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK sør-øst