Forskningsprosjekt


Randomisert studie som sammenligner AEZS-108 med doksorubin ved tilbakefall av livmorkreft

Vitenskapelig tittel:

Randomized controlled study comparing AEZS-108 with doxorubicin as second line therapy for locally

advanced, recurrent or metastatic endometrial cancerProsjektbeskrivelse:
Kjemoterapi er standardbehandling av pasienter med spredning av livmorkreft utenfor bekkenet. Denne spredning kan enten representere primær spredning eller tilbakefall etter tidligere behandling, som vanligvis har vært kirurgi med fjernelse av livmor og eggstokker. Som kjemoterapi anvendes primært en kombinasjon av karboplatin og paklitaxel (første linje behandling). Ved svikt av denne behandling anvendes vanligvis doksorubicin. I denne studien vil man teste et produkt der doksorubicin er bunnet til et molekule som hefter seg til en reseptor på kreftcellen og dermed leder doksorubicinet til kreftcellen. Formålet med dette er å oppnå en bedre effekt. Prekliniske studier tyder på at man kanskje også kan oppnå en reduksjon av doksorubicinets skadelige virkning på hjertemuslukaturen Studiens hovedmål er bedring av overlevelsen. Sekundære mål er forlengelse av tid til progresjon av sykdommen samt vurdering av toksisitet. 15 norske kvinner skal delta i denne internasjonale multisenterstudien. Dette er pasienter med spredning av livmorkreft som behandles med kjemoterapi.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1825 EudraCT-nummer: 2012-005546-38 Prosjektstart: 02.12.2013 Prosjektslutt: 30.11.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gunnar Kristensen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Det tyske legemiddelfirma Æterna Zentaris med hovedsete i Frankfurt er sponsor.
Det vil bli tegnet en kontrakt mellom firmaet og de deltakende sykehus.
Dette er fullfinansiert oppdragsforskning.
Kopi av kontrakt vil bli ettersendt.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
Generell tumorbank nr 408 filnavn 249-2005-161130.xml
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2013 REK sør-øst
14.01.2014 REK sør-øst
06.05.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst