Forskningsprosjekt


HPV og kreft i vulva: forstadier, forekomst og prognose

Vitenskapelig tittel:

Human papillomavirus and vulvar carcinoma in Norway: precursors, incidence, genotype profile and prognosisProsjektbeskrivelse:
Kreft i ytre kjønnsorganer (vulva) utgjør 5 % av kreft i ytre kjønnsorganer hos kvinner, men synes ut fra internasjonale studier å øke i antall og også å være knyttet til humant papillomvirus (HPV). I studien vil man benytte data om vulvakreft og forstadier i perioden 1953 til 2010 fra kreftregisteret, samt koble disse data til innsamlede biologiske prøver ved hjelp av fødselsnummer. Studien vil gi informasjon om forekomst, sykdomsutbredelse, aldersfordeling og overlevelse og kan også gi informasjon om forventet effekt av HPV–vaksinen som tilbys unge jenter. Studien er todelt. Del 1 omfatter alle diagnostisert med vulvakreft fra 1953 til 2010, totalt ca 3 000 personer. I del 2 skal man bruke data fra ca. 500 personer registrert i kreftregisteret i periodene 1970-75 og 2000-2005 og koble dem via fødselsnummer til innsamlede prøver som deretter testes for ulike typer HPV for slik å finne betydningen for prognosen. Del 1 omfatter anonyme data og denne del studien faller utenfor helseforskningslovens virkeområde. For del 2 bes det om unntak fra hovedregelen om å innhente samtykke. Prosjektleders begrunnelse for ikke å innhente samtykke, er at noen er døde, det er lang tid siden siste behandling, det kan oppleves som en påkjenning hvis pasienten er blitt gammel og ikke forstår henvendelsen og at de personvernmessige ulempene vurderes å være små. For del 2 skal prøver hentes fra diagnostiske biobanker ved OUS eller innkalles fra andre sykehus. Det vil bli etablert en ny spesifikk forskningsbiobank ved OUS ved avdeling for patologi ved OUS med ansvarshavende Agnes Kathrine Lie. Biobanken har varighet til 2026.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1865 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er søkt om midler fra Helse Sørøst, Extrastiftelsen og Kreftforeningen.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsprogrammet UiO, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
vulvacancer-biobank
Behandlet i REK
DatoREK
24.10.2013 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst