Forskningsprosjekt


Aktivitetsnivå 3 år etter deltagelse på Frisklivssentralen

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en oppfølgingsstudie/kvalitetssikringstudie av langtidseffekten av deltakelse i Frisklivssentralen (FLS) som er en kommunal forebyggende helsetjeneste med tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner. Formål med studien er å fremskaffe kunnskap om hvorvidt FLS oppnår målsettingen om varig endring av livsstilsvaner gjennom økt og vedlikeholdt aktivitetsnivå, endring og opprettholdelse av helserelatert livskvalitet og endring i sosial støtte/relasjoner, målt tre år etter oppfølging. I tillegg til individuelle faktorer vil det ses på om tiltaket som ble gitt er av betydning for aktivitetsnivå. Resultatene fra studien vil kunne brukes i videre tjenesteutvikling og etablering, for å kunne dokumentere eventuell langtidseffekt og spesifisere tiltak. Prosjektet vil bidra til å finne indikatorer som kan identifisere tiltaksbehov.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1918 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Inger Holm
Forskningsansvarlig(e):  Øvre Eiker kommune
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det vil søkes støtte av Buskerud og Nordland fylkeskommune til gjennomføring, samt Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter om videre formidling/publisering.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 68

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Folkehelsevitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst