Forskningsprosjekt


Innvirkning av stråleterapi på brystbevaring hos ductal carcinoma in situ (DCIS) pasienter

Vitenskapelig tittel:
Impact of radiation therapy on breast conservation in DCIS

Prosjektbeskrivelse:
Målsettingen med dette prosjektet er å identifisere risikofaktorer for sekundær brystkreftsykdom etter behandling av ductal carcinoma in situ (DCIS) og brystbevarende kirurgi med og uten etterfølgende strålebehandling.. DCIS kan beskrives som ikke utviklet kreft, og har de siste årene hatt en kraftig økende forekomst. Tidligere var standard behandling fjerning av angrepet bryst. I dag utføres brystbevarende kirurgi hos omtrent 70 % av pasientene med denne kreftformen. Mange får i tillegg strålebehandling. Ved brystbevarende kirurgi har man observert økt risiko for ny kreft i samme bryst. Ved strålebehandling etter kirurgi har man observert redusert forekomst av ny kreft over en 10 års periode, men ikke redusert dødelighet. I dette prosjektet ønsker man å anvende data fra om lag 2000 norske kvinner som har fått diagnosen DCIS i tidsrommet 1993-2011, basert på data fra Kreftregisteret. Disse data skal sammenstilles med to databaser i USA med data fra til sammen 28280 pasienter med diagnosen DCIS. Data skal analyseres for å identifisere risikofaktorer for ny kreftsykdom i brystet og død.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2088 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Giske Ursin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Patient Centered Outcomes Research Initiative (PCORI), USAForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 28280

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon - Innvirkning av stråleterapi på brystbevaring hos ductal carcinoma in situ (DCIS) pasienter
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2013 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst