Forskningsprosjekt


Mecillinam til behandling av genital klamydia infeksjon hos menn

Vitenskapelig tittel:
Mecillinam for treatment of genital Chlamydia infection in asymptomatic men

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en legemiddelutprøving (fase II) av legemidlet mecillinam hos menn med genital klamyidiainfeksjon. Bakgrunnen for prosjektet er at genital klamydiainfeksjon oftest ikke gir noen symptomer, men uavhengig av symptomer, kan ubehandlet infeksjon føre til senkomplikasjoner hos kvinner som nedsatt fruktbarhet og økt risiko for graviditet utenfor livmoren. Man har ingen sikre bevis for at fruktbarheten til menn påvirkes etter gjennomgått infeksjon. Nye studier viser at det forekommer behandlingssvikt for de to dokumenterte standard behandlinger. Antibiotikaresistens ved seksuelt overførbare infeksjoner er et økende problem. Det haster derfor med å etablere nye behandlingsalternativer. Mecillinam er et velprøvd antibiotika som oftest brukes mot urinveisinfeksjoner. 3 ulike laboratoriestudier viser at det også dreper klamydiabakterier svært effektivt. Man ønsker nå å undersøke om det også i praksis har effekt mot genital klamydia infeksjon (uretritt) hos menn. 50 mannlige deltagere med klamyidainfeksjon skal rekrutteres til prosjektet. Alle deltakerne skal være asymptomatiske. De skal få mecillinam i 7 dager. Etter 3 uker, skal det gjøres en kontrollprøve for å avgjøre om behandlingen er effektiv. Ved positivt prøveresultat, vil deltagerne få standardbehandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1917 EudraCT-nummer: 2013-002379-17 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Olaug Olsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finnansieres av Forskning og Utvilkings seksjonen i Helse Møre og Romsdal. Det er innvilget midler på intill 100.000 kr som utbetales i etterkant mot regning. Midlene er tildelt Einar Nilsen som er initiator og koordinator for prosjektet.

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst
26.03.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst