Forskningsprosjekt


Transcutan nervestimulering og eksperimentell smerte

Vitenskapelig tittel:
The separate and combined effects of transcutaneous electrical nerve stimulation and placebo interventions on experimentally induced pain

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet undersøker om den kombinerte effekten av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) og placebo analgesi er større enn effekten av hver av dem alene. TENS innebærer å stimulere et smertefullt område med svak elektrisk strøm på hudoverflaten. Dette aktiverer kroppens eget smertehemmende system og blir brukt som smertelindring i en del kroniske smertetilstander. Placebo analgesi er smertedemping som følge av forventningen om at smertelindrende behandling har blitt gitt og påvises normalt ved å vise smertelindrende effekt etter placebo behandling. Men denne effekten er alltid tilstede når aktiv behandling gis. Siden både TENS og placebo virker på samme måte er det grunn til å forvente en interaksjon mellom disse behandlingene. Dette vil bli testet med et balansert placebo design hvor deltakerne randomiseres til 4 grupper:gitt aktiv TENS/fortalt aktiv TENS, gitt aktiv TENS/fortalt placebo, gitt placebo/fortalt aktiv TENS og gitt placebo/fortalt placebo.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1803 Prosjektstart: 04.11.2013 Prosjektslutt: 31.01.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per Aslaksen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Finansieres av interne forskningsmidler ved Institutt for psykologi, UiT.Finansieres av interne forskningsmidler ved Institutt for psykologi, UiT.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: ph.d
Sluttmelding/publikasjon: Transcutan nervestimulering og eksperimentell smerte
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2013 REK nord
26.04.2017 REK nord