Forskningsprosjekt


HELIX - utendørs miljøeksponering og barns helse

Vitenskapelig tittel:
HELIX -The Human Early-Life Exposome - novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe
Del 2 - The Outdoor Exposome


Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en registerstudie hvor man ønsker å sammenstille opplysninger fra den norske mor og barn-undersøkelsen (Moba) med blant annet adresseinformasjon fra folkeregisteret og geografiske informasjonssystemer ( GIS) for å undersøke miljøfaktorers påvirkning av barns helse. Utvalget er 8000 barn fra fødsel til 7- 8 års alder fra Oslo, som inngår i en større internasjonal studie med 32 000 barn. Helseutfallene som skal undersøkes i forhold til miljøfaktorene er hovedsakelig fødselsutfall, astma, overvekt og kognitiv utvikling. I tillegg til at man skal innhente informasjon fra ulike registre, ønsker man å koble til data fra to ulike forskningsprosjekter med deltagere fra Moba: ESCAPE, der luftforurensing er beregnet frem til 2009, og det beslektede prosjektet HELIX Barn og miljø.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1915 Prosjektstart: 01.03.3013 Prosjektslutt: 01.03.2025

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Gunn Marit Aasvang
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: EUs 7. rammeprogram:FP7-ENV-2012-308333-2-HELIX
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8000

Del av forskningsprogram: EUs 7 rammeprogram
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
08.06.2015 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst