Forskningsprosjekt


Adhesjon av de små kjønnsleppene hos piker i 0-2 års alder.

Prosjektbeskrivelse:
Adhesjon av de små kjønnsleppene er sjelden tilstede ved fødselen, antakelig fordi kjønnshormonene er aktive hos nyfødte. Man kjenner ikke hyppigheten av tilstanden hos spedbarn, men en antar at det kan forekomme hos 5-10 % av pikene. Tilstanden er i mindre grad kjent blant allmennpraktikere og helsestasjonsleger. Den omsøkte studien tar sikte på å kartlegge tilstanden hos piker ved helsestasjonskontrollene ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 års alder. Hvis foreldrene velger å behandle tilstanden, har man til nå hovedsakelig tilbudt behandling med østrogen krem, som kan ha uheldige bivirkninger. Prosjektet er lagt opp til at foreldrene skal informeres om tilstanden, samt informeres om mulighet for å spalte adhesjonen med Q-tips etter bruk av bedøvelses(EMLA)plaster. Foreldre-tilfredsheten med informasjonen som er gitt og eventuell ønsket behandling skal registreres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1874 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jørgen Knudtzon
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for helse og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Finansieres ved NTNU som ledd i hovedoppgave i medisin

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst