Generell forskningsbiobank


Anti-TNF serumkonstrasjon måling

Prosjektbeskrivelse:
Man søker her om tillatelse til å oppbevare inntil 5000 serum- og fullblodprøver fra pasienter som behandles med anti-TNF-medikamenter. Materialet skal samles inn i forbindelse med forskningsprosjektet «Anti-TNF serumkonsentrasjon måling», ref. 2013/1352. Man ønsker imidlertid å oppbevare materialet etter prosjektslutt for å utvikle nye analysemetoder. Innsamlingen av materialet er basert på skriftlig, spesifikt samtykke. Overlege Knut E. A. Lundin er ansvarshavende person for biobanken.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2170 Startdato for innsamling av materiale: 01.08.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Ansvarshavende: Knut E. A. Lundin
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Finansieringskilder: Oslo Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2013 REK midt