Forskningsprosjekt


Funn av legemidler og rusmidler hos eldre førere mistenkt for kjøring i påvirket tilstand

Prosjektbeskrivelse:
Andelen eldre i befolkningen øker. Med dette øker andelen eldre førere. Omfanget av eldre som kjører alkoholpåvirket eller under påvirkning av rusmidler/sløvende legemidler, og blodkonsentrasjoner av disse stoffene er lite undersøkt. Dette skal undersøkes ved bruk av analyseresultater oppbevart ved Folkehelseinstituttet. Saker analysert ved Folkehelseinstituttet i rutineøyemed (førere mistenkt for ruspåvirket kjøring) for personer over 65 og en kontrollgruppe bestående av personer 20-40 år, også mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand, undersøkes. Andelen bilførere med funn av de forskjellige stoffene vil sammenlignes mellom eldre og yngre, både på gruppebasis (illegale rusmidler, legemidler) og enkeltstoffer (amfetamin, diazepam osv). Blodkonsentrasjonene av hvert enkelt stoff vil også sammenlignes mellom yngre og eldre, samt andel førere som er påvirket ved den kliniske legeundersøkelse. Prosjektet er en gjennomgang av allerede eksisterende materiale.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1834 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 01.08.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Linn Engeset Austdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Intern finansiering

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1400

Materiale fra biobank:
SRI_data
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2013 REK sør-øst
21.10.2014 REK sør-øst