Forskningsprosjekt


Behandling av spiseforstyrrelser: - en randomisert, kontrollert prospektiv studie

Prosjektbeskrivelse:
Kontrollerte behandlingsstudier, samt oversiktsartikler, viser at kognitiv terapi har et godt kunnskapsgrunnlag og er et førstevalg i behandling av bulimi, uspesifikke spiseforstyrrelser og overspisingslidelse. Søkers forskningsgruppe har i tidligere studier vist at terapeutisk ledet fysisk aktivitet reduserte bulimisymptomer like godt som kognitiv terapi, men at også kostrådgivning hadde effekt. Dette kan bety at kostrådsgivning pluss fysisk aktivitet kan ha en additiv effekt som kan være like god eller bedre enn den man ser ved kognitiv terapi. Formålet med den omsøkte studien er å teste ut effekten av tre ulike behandlingsformer: 1) kognitiv terapi, 2) fysisk aktivitet og kostveiledning og 3) kontrollgruppe med behandling som vanlig hos fastlege. Det skal inkluderes 105 kvinner i alderen 18-35 år, og det skal gjøres en rekke tester som måler fysisk aktivitet, samt DXA-målinger av beinmineraltetthet, fettprosent og fettfri kroppsvekt. Studien skal måle effektendringer over 36 måneder og ta utgangspunkt i symptomendringer, brukertilfredshet og helsekostnader.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1871 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 28.02.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jorunn Sundgot-Borgen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Norske kvinners Sanitetsforening
Egenfinansiering- Norges Idrettshøyskole, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge. (Se under Øvrige vedlegg)

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 105

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Idrettsvitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst