Forskningsprosjekt


Medisinsk behandling av pasienter med hemofili A - systematisk datainnsamling av hovedaspekter (KAPPA prosjekt)

Vitenskapelig tittel:
The KAPPA project (Key Aspects of Medical Practice in Patients with Haemophilia A) (registry)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er et internasjonalt multisenterprosjekt forankret i Lund Universitet. Prosjektet innebærer opprettelsen av et internasjonalt forskningsregister ved Lund Universitet, der man samler inn opplysninger om pasienter med hemofili A fra opp til 25 sentre internasjonalt, hvorav Oslo universitetssykehus i Norge. Prosjektet er en observasjonsstudie som vil vare i tre år, der helseopplysninger registreres systematisk og overføres til forskningsregisteret i Sverige. Som et ledd i studien, vil det bli etablert et lokalt register av hemofilipasienter, som kan bli brukt både i daglig behandlingspraksis og til forskning. Prosjektet er samtykkebasert. Man skal rekruttere ca. 40 deltakere i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/453 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Pål Andre Holme
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Lunds Universitet, Sverige

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2014 REK sør-øst