Forskningsprosjekt


5 års oppfølging radiologisk av tidligere opererte for intraartikulær distal radius fraktur

Vitenskapelig tittel:

5 års oppfølging radiologisk av tidligere opererte for intraartikulær distal radius fraktur (IADRF)- 3 Tesla MR (3T MR).Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne studien er å evaluere hvorvidt MR i tillegg til klinisk vurdering kan gi bedre informasjon om anatomiske forhold og mulige årsaker til langvarige smerter og funksjon etter operert håndleddsbrudd. Ved legevakten i Oslo har det pågått en randomisert prospektiv studie «Eksterne fiksasjon av pinner versus volar plate ved distale radiusfrakturer». 111 pasienter ble inkludert i denne studien. Av disse har 32 smerter og nedsatt funksjon lang tid etter operasjon og det er ønskelig å foreta en oppfølgingsstudie av disse pasientene. Ligamentstatus, artroseutvikling og andre sekundære forandringer skal undersøkes som mulig årsak til smerter. Det vil bli tatt 3 T MR av begge håndledd, samt registrert relevante kliniske data for å kunne vurdere relasjonen klinikk – radiologiske funn. Skriftlig informasjon og forespørsel om deltagelse i prosjektet gis ved oppfølgingsbesøk i den opprinnelige studien. Deltagelse i studien innebærer en ekstra MR undersøkelse som er en ikke-invasiv undersøkelse som ikke innebærer stråling, og derved ingen risiko utover generelle forsiktighetsregler. Avidentifiserte data skal lagres i prosjektets database. Koblingsnøkkelen oppbevares hos forskergruppen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2077 Prosjektstart: 01.12.2013 Prosjektslutt: 01.11.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elena Johnsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:
Prosjektet skal knyttes til fordypningsstilling ved ARN/Muskel-skjelett Ullevål. Lønn til kandidat er dermed dekket innen ordinære budsjett. Medforfattere skal ikke avlønnes spesielt. 3T MR av hånd er en tilleggsundersøkelse, som kommer utover ordinær, planlagt drift. Avdelingen har relevant software og maskin (S10), med brukbar coil. Hvis 3T MR ikke kan bli tatt innenfor ordinær drift, vil radiograftid utgjøre en ekstra kostnad. Denne utgift må søkes dekket enten internt eller eksternt.


Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 32

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Intraartikulær distal radiusfraktur – radiologisk langtidsoppfølgning og evaluering av carpal båndskade med 3T MR. , Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2013 REK sør-øst