Forskningsprosjekt


Akkumulerte hjerteslag i hvile og aktivitet som mål på helsetilstand

Vitenskapelig tittel:
Total accumulated heart beats during exercise and rest as a marker of cardiovascular health

Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å belyse sammenhengen mellom antall hjerteslag, fordelingen av disse i hvile versus aktivitet, og henholdsvis kondisjonsnivå og hjerterisiko. Man ønsker å etablere en enkel metode for å estimere akkumulert antall hjerteslag per uke ved å kombinere informasjon om hvilepuls og hjertefrekvens under aktiviteter av ulik varighet og intensitetsnivå. Det skal benyttes data fra HUNT 3.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1749 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bjarne Nes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Finansieres internt med tidligere tildelte lønns- og prosjektmidler. Ved tilslag på post-doc søknad til Helse Midt-Norge/Samarbeidsorganet høsten 2013 finansieres prosjektet derfra.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4637

Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2013 REK midt
28.11.2014 REK midt
23.01.2015 REK midt
27.02.2015 REK midt
19.08.2016 REK midt
05.12.2017 REK midt