Forskningsprosjekt


Mestrende Barn

Vitenskapelig tittel:
En randomisert kontrollert studie av Mestrende Barn - et nytt lavterskel program for barn med symptomer på angst og depresjon

Prosjektbeskrivelse:
Angst og depresjon er hyppig forekommende lidelser hos barn og unge. Det er økende interesse for å forebygge disse lidelsene ved tidlig intervensjon. Det er få forebyggende studier på barn, men forskning antyder at lavterskel tilbud gitt til risikogrupper kan redusere forekomst og utvikling av depressive og engstelige symptomer. Lavterskel tiltaket Mestrende Barn er utprøvd i en pilotundersøkelse hvor rekrutteringsstrategier, brukerfornøydhet og opplevd stigma ble undersøkt. Programmet skal nå effekt-evalueres i en randomisert kontrollert studie. Programmet har basis i kognitiv atferdsterapi og er basert på to etablerte amerikanske programmer med god forsknings støtte. Programmet ønskes gjennomført i 28 skoler med 560 barn over 3 år. Skoler som på forhånd er informert om prosjektet vil bli randomisert til intervensjonsskoler eller kontrollskoler hvor programmet blir presentert. Hovedmålsettingen med studien er å undersøke programmets effekt på utvalgte symptomer, moderatorer for en positiv effekt og aspekter som er viktig for implementering av programmet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1909 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Simon-Peter Neumer
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Norges Forskningsråd, psykisk helse program og R.BUP Øst og sør, RKBU Midt og Nord

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 560

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Del av forskningsprogram: NFR Psykisk Helse
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
06.05.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst