Forskningsprosjekt


Forskningsdatabase - kreft lokalisert i bryst, diagnostisert i og utenfor den offentlige mammografiscreeningen i Norge, 1953-2007

Vitenskapelig tittel:
Forskningsdatabasen skal beskrive alle infiltrerende krefttilfeller lokalisert i bryst fra 1953, alle in situ forandringer fra 1993 og alle benigne forandringer blant kvinner som har deltatt i den offentlige mammografiscreeningen i Norge (Mammografiprogrammet) fra 1995, samt informasjon om alle invitasjoner og oppmøter i programmet, fram til 2008. I tillegg inneholder forskningsdatabasen informasjon fra spørreskjema besvart i Mammografiprogrammet fra oppstart til og med sommeren 2006.

Prosjektbeskrivelse:
Syv forskningsgrupper ble høsten 2008 tildelt midler for å evaluere Mammografiprogrammet. Personvernnemnda har i vedtak fra august 2009 sagt at Kreftregisterforskriften har tilbakevirkende kraft, og at et informert samtykke fra alle kvinner som har deltatt i programmet må innhentes innen utgangen av 2011 dersom data fra positive så vel som negative screeningundersøkelser skal være tilgjengelig for Kreftregisteret. Det søkes derfor om adgang til å innhente data fra Mammografidatabasen ved de 17 brystdiagnostiske sentrene i programmet, for å etablere en forskningsdatabase.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1705 Prosjektstart: 02.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Frøydis Langmark
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Den offentlige mammografiscreeningen i Norge (Mammografiprogrammet, Mp)
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK sør-øst