Forskningsprosjekt


Effekt av immunsuppresjon med everolimus

Vitenskapelig tittel:

Long Term Outcome of the RAD001 B253 Study, Everoliumus for the Prevention of Allograft Rejection and Vasculopathy in Cardiac-Transplant RecipientsProsjektbeskrivelse:
Dette er en oppfølgingsstudie av en tidligere randomisert studie av immunsupprimerende medikamenter for hjertetransplanterte pasienter. Pasientene ble randomisert til to ulike preparater og fulgt opp etter 1 år med tanke på avstøtninger, åreforkalkning og nyrefunksjon. Studien var en internasjonal multisenterstudie og inkluderte 12 norske pasienter. 10 år etter er 6 av dem døde. Prosjektgruppen ønsker nå å utlevere avidentifiserte pasientopplysninger for samtlige 12 pasienter i avidentifisert form til USA, der det gjøres en oppfølgingsstudie på hvordan det har gått med disse pasientene etter 10 år. Det skal ikke innhentes ny informasjon. Det søkes om fritak fra samtykkekravet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1665 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Gullestad
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Studien bel opprinnelig sponset av Novartis.
Nå har Novartis gitt et grant til hovedutprøver, Jon Kobashigawa, for denne oppfølgingsstudien

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12

Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2013 REK sør-øst