Forskningsprosjekt


Betydningen av mikroRNA og komplement-systemet for inflammasjon i en human fullblodsmodell for sepsis

Prosjektbeskrivelse:
Sepsis med Gram-negative og Gram-positive bakterier er fortsatt en alvorlig tilstand med betydelig letalitet. Komplementsystemet deltar i forsvaret mot bakterieinfeksjoner, men over-aktivering av komplementsystemet ved sepsis er assosiert med dødelig utgang, trolig pga. kraftig inflammasjon. MikroRNA (miRNA) er et lite ikke-kodende RNA molekyl (ca. 22 nukleotider) som er med på å regulere genuttrykket post-transkripsjonelt. MiRNA uttrykkes av kjerne DNA, og binder sekvens-spesifikt til 3‘enden av mRNA og fungerer som en regulator av mRNA transkriptet. MiRNAs er lovende biomarkører for sepsis og er stabile i vanlige blodprøver. Prosjektets hovedformål er å studere betydningen av mikroRNA, RNA og lange ikke-kodende RNA som regulatorer av inflammasjonen ved Gram negativ- og Gram-positiv sepsis i en human fullblods-modell. Vhja. av molekylærbiologiske metoder kan mikroRNA fra fullblod som er tilsatt varmeinaktiverte bakterier kvantiteres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1801 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ole-Lars Brekke
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes Helse Nord om forskningsmidler samt Nordlandssykehusets forskningsfond

Det søkes Helse Nord om forskningsmidler samt Nordlandssykehusets forskningsfondForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Post. doc. nivå, Nivå: Post. doc prosjekt
Materiale fra biobank:
Mikro-RNA biobanken
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2013 REK nord
08.05.2014 REK nord