Forskningsprosjekt


ADHD og ernæring

Vitenskapelig tittel:

ADHD and nutrition:The influence of omega- 3 supplementation on ADHD related symptomsProsjektbeskrivelse:
Dette er en studie av barn diagnostisert med ADHD hvor vil undersøke effekten av fettsyretilskudd (omega- 3) på symptomer relatert til ADHD samt lærevansker. ADHD er hjerneorganisk lidelse og rammer 3-5 % av barn og unge. Den mest effektive behandlingen for ADHD er medisinering med sentralstimulerendemedisiner som ikke viser effekt i ca. 30% av tilfellene. Flere foreldre er skeptiske bruk av sentralstimulerende midler og mange barn får store bivirkninger av medisineringen. Omega-3 er nødvendig for hjernens utvikling og må tilføres via kosten. Noen studier har vist at barn med ADHD har lave blodkonsentrasjoner av omega-3. Det er vist effekt av omega-3 på kjernesymptomene ved ADHD, og på læring, kognitive funksjoner (arbeidsminne, oppmerksomhet og konsentrasjon) og atferd. Kritikken mot tidligere studiers manglende effekt av omega-3 er at dosene har vært for lave, utprøvingstiden for kort og for få barn i studiene.Dette er en studie av barn diagnostisert med ADHD hvor vil undersøke effekten av fettsyretilskudd (omega- 3) på symptomer relatert til ADHD samt lærevansker. ADHD er hjerneorganisk lidelse og rammer 3-5 % av barn og unge. Den mest effektive behandlingen for ADHD er medisinering med sentralstimulerendemedisiner som ikke viser effekt i ca. 30% av tilfellene. Flere foreldre er skeptiske bruk av sentralstimulerende midler og mange barn får store bivirkninger av medisineringen. Omega-3 er nødvendig for hjernens utvikling og må tilføres via kosten. Noen studier har vist at barn med ADHD har lave blodkonsentrasjoner av omega-3. Det er vist effekt av omega-3 på kjernesymptomene ved ADHD, og på læring, kognitive funksjoner (arbeidsminne, oppmerksomhet og konsentrasjon) og atferd. Kritikken mot tidligere studiers manglende effekt av omega-3 er at dosene har vært for lave, utprøvingstiden for kort og for få barn i studiene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1798 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse Nord og UNN. Prosjektet har tidligere fått innvilget en dobbelkompetansestilling for lege Heidi Høifødt fra Helse Nord.Høifødt er allerede ansatt i stillingen.
Bekreftelse vedlegges

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 350

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktogradsnivå
Materiale fra biobank:
BUPAbio
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2013 REK nord