Forskningsprosjekt


Metodologiske utfordringer ved måling av pasientsikkerhet hos kreftpasienter

Prosjektbeskrivelse:
Studiens hovedformål er å videreutvikle skademålingsverktøyet GTT for å tilpasse dette til å avdekke flest mulig reelle pasientskader hos kreftpasienter i spesialisthelsetjenesten, både hos inneliggende og polikliniske pasienter. Forbedrede metoder for dokumentasjon av pasientskader kan bidra til at det blir lettere å identifisere områder hvor skadeforebyggende tiltak kan iverksettes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1823 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Barthold Vonen
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Søknad om økonomisk støtte sende Helse Nord.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1600

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2013 REK sør-øst