Forskningsprosjekt


Måling av lungefunksjon hos spebarn

Vitenskapelig tittel:
Måling av lungefunksjon hos spebarn

Prosjektbeskrivelse:
Overlevelsen blant ekstremt for tidlig fødte barn har økt fra tilnærmet null på 1960 tallet til over 80% ved sekelskiftet. Barnas langtidsprognose er ukjent. Lungene er spesielt utsatt, og KOLS er et fryktet scenarium. Studier har vist en uforståelig variabel utvikling av senere av lungefunksjon. Det er viktig å finne ut om dette skyldes forhold som kan påvirkes. Derfor vil vi registrere lungefunksjon fra barna legges inn i nyfødtavdelingen. Så snart det er teknisk mulig, vil vi gjøre målinger med FloRight™ (Volusense, Oslo), et instrument som måler lungefunksjon ved hjelp av en trøye med innvevde metalltråder. Ved hjelp av disse trådene settes det på et svakt magnetfelt som gjør at barnets kropp fungerer som en magnet. Over sengen plasseres en føler for magnetfeltet. Pustesynkrone endringer i barnets omkrets gir endringer i magnetfeltet som kan relateres til volum. Metoden er non-invasiv, men relativt uprøvet. Denne studien vil gi oss erfaringer mht anvendelighet og presisjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1771 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Thomas Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Måling av lungefunksjon hos ekstremt for tidlig fødte spebarn, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Måling av lungefunksjon hos spebarn
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2009 REK vest
26.11.2009 REK vest
08.01.2015 REK vest
10.01.2018 REK vest