Forskningsprosjekt


Konvertering av atrieflimmer med kort varighet

Vitenskapelig tittel:
CArdioversion of Short duration persistent Atrial Fibrillation (CASAF)

Prosjektbeskrivelse:
Hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer kan effektivt stoppes med et strømstøt mot brystkassen (elektrokonvertering) i narkose. Imidlertid får de fleste tilbakefall av rytmeforstyrrelsen kort tid etter konverteringen, og det er vanskelig å forutsi hvem som får tilbakefall. Tidligere studier tyder på at en spesiell analyse av forkammerkativiteten fra EKG (FAF) kan si noe om sjansen for at hjerterytmen holder seg normal etter konvertering, særlig hvis rytmeforstyrrelsen ikke har stått så lenge. Det er også flere studier som antyde at visse blodprøveanalyser kan forutsi tilbakefall. Hovedhensikten med denne studien er å undersøke FAF og blodprøver før elektrokonvertering og se om det er forskjeller mellom pasienter som får tilbakefall og dem som bevarer normal hjerterytme. I tillegg vil vi undersøke hvordan blodprøveanalysene og en annen spesialanalyse av EKG (P-SAECG) utvikler seg etter konvertering, for å lære mer om disse prosessene etter konvertering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1813 Prosjektstart: 02.12.2009 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arnljot Tveit
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2009 REK sør-øst
08.02.2012 REK sør-øst
13.06.2012 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst