Forskningsprosjekt


Navelbine og strålebehandling ved lokalavansert lungekreft

Vitenskapelig tittel:
Induksjons kjemoterapi med carboplatin og Navelbine Oral® etterfulgt av konkomittant Navelbine Oral® og strålebehandling ved lokalavansert ikke småcellet lungekreft. En randomiseret fase II undersøkelse.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) ses ofte spredning til lymfeknuter i brystskilleveggen eller direkte innvekst i naboorganer slik at operasjon med kurativt siktemål ikke er mulig,Standard behandling er da strålebehandling (S). Tilbakefall i det bestrålte området er hyppig, kun ca 15% av pasientene vil overleve 5 år. Resultatene av S kan bedres med lavere risiko for lokalt tilbakefall dersom det samtidig gis kjemoterapi, en behandling som også gir økt risiko for bivirkninger. Det er i øyeblikket heller ikke avklart hvilken stråledose som gir det beste resultatet. Det er et stort behov for utvikling av nye behandlingsregimer som er effektive og gir minst mulig bivirkninger. Formål: Å undersøke et bekvemt og moderne behandlingsregime med oral vinorelbin brukt som strålesenstiserende stoff ved samtidig strålebehandling av lokalavansert NSCLC. Primært endepunkt er lokal residivfri overlevelse 9 mnd etter oppstart strålebehandling. Sekundære endepunkter er toksisitet, lokal tumorkontroll, total responsrate, lokal tumorkontroll etter 9 mnd evaluert ved PET-CT, total overlevelse, sykdomsfri overlevelse og sentoksisitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1863 EudraCT-nummer: 2008-008920-34 Prosjektstart: 15.09.2009 Prosjektslutt: 15.09.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Nina Helbekkmo
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord