Generell forskningsbiobank


Endokrinologisk forskningsbiobank

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne generelle forskningsbiobanken er å lagre biologiske prøver fra pasienter (voksne og barn) til framtidig forskning om endokrinologiske sykdommer. Mange av disse sykdommene er sjeldne, og en generell biobank vil derfor være hensiktsmessig for å samle prøver over tid. Det er aktuelt å samle blodprøver, DNA, RNA, spytt, urin, vevsvæske, avføring, hår, vevsprøver (f.eks. svulstvev). Personene som vil forespørres om å avgi biologisk materiale er pasienter med endokrinologiske sykdommer som faller utenfor det tematiske området organspesifikke autoimmune sykdommer. For biobank til forskning på organspesifikke autoimmune sykdommer, er det søkt om egen generell forskningsbiobank. Alle forskningsprosjekter som skal benytte materiale fra Endokrinologisk forskningsbiobank, vil søke REK om forhåndsgodkjenning. Det vil bli samlet biologisk materiale til forskningsbiobanken frem til 2050. Innsamling av prøver vil være basert på deltakernes samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1505 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2006

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Eystein Husebye
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Finansieringskilder: Helse Bergen HF


Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK vest