Forskningsprosjekt


Hvordan er den gjensidige innvirkningen mellom symptomer på depresjon/angst og symptomer på kransåresykdom og sukkersyke?

Vitenskapelig tittel:
The relationship between depressive and anxiety symptoms and symptoms of coronary heart disease and diabetes 

Prosjektbeskrivelse:
Depresjon er hyppig forekommende, men relativt skjelden diagnostisert blant pasienter med koronar hjertesykom (CHD)og diabetes 1. Samtidig vet vi at depresjon og angst kan innvirke negativt på etterlevelse av medisinsk behandling og prognose. Vi vet også at CHD diagnose og behandling ofte er forsinket hos kvinner blant annet pga forveksling av CHD sykdomstegn og tegn på angst og depresjon. I denne studien vil vi med utgangspunkt i UNN pasienter med CHD og diabetes som både har og ikke har depresjon/angstlidelse, studere den gjensidige sammenhengen mellom symptomer på depresjon og angst og symptomer på CHD og diabetes. Vi vil også undersøke om depresjon og angst kan bidra til å forklare negative funn ved koronar angiografi hos pasienter med minstakne om CHD. I tillegg vil pasientenes egne symptombeskrivelser vil bli studert spåkanalytisk for å kunne identifisere uttrykk som kan forbedre diagnostikken både av den somatiske og psykiske lidelsen når disse opptrer samtidig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1792 Prosjektstart: 01.07.2014 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tore Sørlie
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset i Nord Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse Nord

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 350

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD helsevitenskap, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2013 REK nord
24.11.2016 REK nord