Forskningsprosjekt


CARDIA: Hjertesykdom hos idrettsutøvere

Vitenskapelig tittel:
Cardiac Disease in Athletes (CARDIA)

Prosjektbeskrivelse:
Intens fysisk trening over mange år kan medføre en økt risiko for hjertesykdom og plutselig død. Formålet med prosjektet Cardiac Disease in Athletes (CARDIA) er «CARDIA er i) å bestemme prevalens og årsaker til hjertesykdom, ii) å studere den prognostiske betydningen av høyt blodtrykk og EKG-funn, og forholdet mellom treningsdose og risiko for hjertesykdom, og iii) å evaluere effekten og kostnad-/effektforholdet av screening-programmer». Man vil rekruttere 1.000 idrettsutøvere og 200 kontrollpersoner i aldersgruppen 18 til 35 år. Idrettsutøverne må trene >10 timer pr. uke, og må konkurrere på et nivå som minst kvalifiserer til mesterskap på nasjonalt nivå. Deltakerne vil gjennomgå en omfattende screeningundersøkelse, inkludert EKG-taking, måling av blodtrykk og registrering av treningsdoser. De vil bli undersøkt på nytt etter 5 og 10 år, og deretter med 10 års intervaller. Hvis undersøkelser avdekker unormale funn vil deltakerne bli informert og tilbudt supplerende undersøkelser og eventuell behandling. I studien vil man benytte opplysninger om deltakerne fra sentrale helseregistre (Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Reseptregisteret) og nasjonale kvalitetsregistre (Hjerte-/kar-registeret, Hjerteinfarktregisteret, Hjerneslagregisteret, Atrieflimmerregisteret). Man skal ta en enkelt blodprøve. Hensikten med blodprøven er å gjøre analyser som kan si noe om risiko for hjertesykdom f. eks. kolesterol, eller andre analyser som blir tilgjengelige mens prosjektet pågår. Blodprøven vil bli oppbevart i prosjektperioden, fordi man vil supplere med relevante analyser som kan bli tilgjengelige i framtiden. Det søkes om godkjenning til opprettelse av en spesifikk forskningsbiobank ”CARDIA” med Roald Bahr som ansvarshavende. Forskningsdeltakerne samtykker til at prøvene kan lagres og benyttes til forskning til det formål som studien beskriver. Prosjektdata skal lagres i avidentifisert form med prosjektgruppen som nøkkelforvalter. Deltakerne samtykker til at EKG-data kan bli overført i avidentifisert form til en internasjonal forskningsdatabase ved Stanford University i samsvar med direktiv 95/46/EF.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1542 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 30.09.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er søkt om finansering fra Norges forskningsråd.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad (PhD)
Materiale fra biobank:
CARDIA
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK sør-øst