Forskningsprosjekt


Akupunktur og medisiner ved ADHD

Vitenskapelig tittel:
Er det forskjell i selvrapporterte symptomer hos voksne pasienter med ADHD som får Methylphenidat-preparater og akupunktur kontra Methylphenidat-preparater alene?

Prosjektbeskrivelse:
En studie viser at fem promille av Norges befolkning har diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). ADHD kjennetegnes ved at personen er uoppmerksom og fort blir avledet. Dette gjør at det er vanskelig å fullføre oppgaver og ofte er resultatet slurvete og bærer preg av hastverk. Behandlingen for ADHD per i dag er vanligvis medisiner (Methylphenidat-preparater), psykologisk behandling og livsstilsplanlegging (ADHD guide). Formålet med denne studien er å undersøke om det er forskjell i selvrapporterte symptomer hos voksne pasienter med ADHD som får methylphenidat-preparater og akupunktur, kontra Methylphenidat-preparater alene. Prosjektet er å betrakte som en pilotstudie, hvor 20 personer med ADHD rekrutteres og randomiseres. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1566 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 14.05.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Berit Johannessen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen finansiering.

Behandlingene vil utføres gratis av firmaet til forskningsleder, Geir Ove Lystad: Din Behandler Geir Ove Lystad

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefagvitenskap, Universitetet i Oslo, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2013 REK sør-øst
21.10.2014 REK sør-øst