Generell forskningsbiobank


Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer (FOAS)

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om å opprette generell forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer (FOAS), som vil være tematisk biobank for lagring av biologisk materiale fra personer med eller risiko for utvikling av autoimmune sykdommer i ulike organer. Biobanken er knyttet til Register for organ-spesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) der opplysninger om personene oppbevares. ROAS er godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Formålet med FOAS er å kunne drive forskning på sykdomsgruppen i spennet fra genetiske årsaker og sykdomsmekanismer, via diagnostikk, behandling og forebygging. Biobanken vil bli benyttet til eksperimentelle og kliniske studier. I forskningsbiobanken vil man lagre prøver fra blod, DNA, RNA, spytt, urin, avføring, vevsvæske, hår og vevsbiter. Søknaden om generell forskningsbiobank er motivert ut fra behovet for bedre oversikt og for å få biobanken godkjent i tråd med dagens regelverk da den ble opprettet allerede i 1996, før dagens lovverk var på plass. Biobanken inneholder dels prøver som er avgitt med bredt samtykke, dels prøver som er innhentet med prosjektspesifikke samtykker, totalt fra opptil 14 ulike prosjekter/biobanker. Det vil bli samlet materiale til forskningsbiobanken frem til 2050.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1504 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.1996

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Eystein Husebye
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Finansieringskilder: Helse Vest


Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK vest
13.02.2014 REK vest
11.09.2014 REK vest
16.03.2017 REK vest
27.04.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest
16.08.2017 REK vest
06.03.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest