Forskningsprosjekt


Sykepleieledet individuelt rådgivningsprogram for pasienter som har gjennomgått akutt hjerteinfarkt

Prosjektbeskrivelse:
Koronar hjertesykdom er sterkt knyttet til livsstil. WHO har stadfestet at tre-fjerdedeler av all mortalitet som følge av hjerte- og karsykdom kan forebygges med livsstilsendringer. Forskning har vist at kontinuerlig sykepleieledet sekundærforebyggende intervensjoner over tid kan gi helsefremmende resultater for pasienter med koronar hjertesykdom. Hensikt: Evaluere effekten av et sykepleieledet individuelt rådgivningsprogram over 6 måneder hos pasienter som har gjennomgått akutt hjerteinfarkt. Metode: En prospektiv randomisert kontrollert studie. Utvalget vil bestå av 70 pasienter som har gjennomgått akutt hjerteinfarkt. Av disse vil 35 pasienter motta sykepleieledet individuell rådgivningsprogram og 35 pasienter vil motta dagens standardoppfølging. Primære endepunkter er livsstilsendring og pasientaktiveringsmål. Datasamling utføres ved baseline og ved 3, 6 og 12 måneder. Prosjektet vil gi ny kunnskap både til pasienter og helsepersonell og er viktig bidrag til folkehelsearbeidet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1568 Prosjektstart: 14.10.2013 Prosjektslutt: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Liv Heidi Skotnes
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Namsos
Helse Nord-Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering

Prosjektmidler for 2013:

Samarbeidsorganet HNT-HiNT: Kr.255 300.-

Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge- Høgskolene: kr. 60 000.-

Finansiering 2014 og 2015:

Det foreligger søknad om prosjektmidler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU for 2014. Søknadsfrist 5. September 2013. Tilsvarende søknad vil bli sendt til HMN-NTNU for 2015.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2013 REK sør-øst
16.09.2014 REK sør-øst