Forskningsprosjekt


Øretemperatur ved dyp hypotermi

Vitenskapelig tittel:

Accuracy of thermistor-based epitympanic temperature measurement in deep hypothermia; a prospective cohort studyProsjektbeskrivelse:
Hensikten med denne studien er å undersøke nøyaktigheten av en type øretermometer ved hypotermi. Det finnes i dag ikke nøyaktige, enkle og robuste termometer som er egnet til å bruke blant pasienter som er syke eller skadet utenfor sykehus. Forsøket skal gjennomføres ved å måle temperaturen hos pasienter som kjøles ned i en hjerte-lungemaskin til under 25 grader i forbindelse med et hjertekirurgisk inngrep. Temperaturmålingen fra øretermometeret skal sammenlignes med blodtemperaturen. Ved god korrelasjon mellom øretemperatur og blodtemperatur vil denne undersøkelsen kunne brukes som evidens for videre bruk av non-invasiv temperaturmåling utenfor sykehus. Et pålitelig øretermometer vil være viktig for ambulansepersonell, redningstjenesten og leger i luftambulansen. Man vil rekruttere 15-25 pasienter over 18 år som skal gjennomgå elektiv kirurgi for aortadisseksjon type A. Disse er de eneste pasientene som rutinemessig nedkjøles til under 25 grader. Rekruttering foreslås utført ved at forskningsleder kontakter pasientene ved innleggelse i sykehus for elektiv kirurgi dagen før operasjonen. Pasienten vil da informeres muntlig om studien og får samtidig utlevert informasjonsskriv. Det er en teoretisk mulighet for risping av øregangen og perforasjon av trommehinne. Derfor vil det bli utført en undersøkelse av pasientens øregang for å sikre at det ikke er sykdom eller annet som gjør at innføringen av øreprobe kan skade pasienten. Øret vil også undersøkes etter at målingene er utført og proben er fjernet for å sikre at verken øregang eller trommehinne er skadet. I tillegg til registrering av temperatur skal data og alder, høyde og vekt registreres Opplysninger som registreres i prosjektet skal oppbevares i indirekte personidentifiserbar form. Koblingsnøkkelen skal oppbevares hos forskningsgruppen. Etter prosjektslutt og publisering vil data bli anonymisert eller slettet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1521 Prosjektstart: 23.10.2013 Prosjektslutt: 29.11.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sven Christjar Skaiaa
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Akuttklinikken OUS Rikshospitalet. Prosjektleder og medarbeidere benytter av sin dagtidjobb samt evt fridager for datainnsamling.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK sør-øst
08.05.2014 REK sør-øst