Forskningsprosjekt


Virtual reality basert trening - en motiverende og effektiv måte å trene armfunksjon etter hjerneslag? En multisenter randomisert kontrollert studie

Vitenskapelig tittel:

Virtual reality based training – a motivating and effective way of regaining arm motor function after stroke? A randomized controlled multicenter studyProsjektbeskrivelse:
To tredjedeler av pasienter med hjerneslag har nedsatt motorisk funksjon i en arm som begrenser evnen til å utføre daglige aktiviteter og integrasjon i yrkeslivet. Nyere teknologi-baserte rehabiliteringssystemer som virtuell trening, gir pasientene mulighet til å trene armen på en intensiv og motiverende måte ved hjelp av spesialtilpassede dataspill. Hensikten med denne studien er å undersøke om virtuell trening i tillegg til vanlig rehabilitering forbedrer motorisk funksjon i arm i subakutt fase etter hjerneslag mer enn vanlig trening. Kostnadseffektivitet og pasientenes og terapeutenes opplevelse av treningen skal også undersøkes. Det skal totalt inkluderes 120 pasienter med hjerneslag som har redusert motorisk funksjon i arm, derav 40 i Norge. Pasientene vil bli undersøkt med fysiske tester for motorisk funksjon, og de skal fylle ut et spørreskjema om egen opplevelse av treningen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1663 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Sture Skouen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er finansiert ved midler fra Norsk Forskningsråd og Helse Vest.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt bekreftelse på at prosjektet er avsluttet
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2013 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
29.04.2015 REK sør-øst