Forskningsprosjekt


Vekstfaktorkonsentrasjon i blodet etter behandling med aflibercept i øyeeplet

Vitenskapelig tittel:

Plasmakonsentrasjon av vaskulær endotelial vekstfaktor før - og etter intravitreal injeksjon med aflibercept hos pasienter med behandlingstrengende ødem i skarpsynsområdetProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke konsentrasjonen i blodet av vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) etter standard behandling med en av de nyeste vekstfaktorhemmerene, Aflibercept (Eylea). Pasienter med behandlingskrevende hevelse i skarpsynsområdet inne i øyet behandles i dag med antivekstfaktor (anti-VEGF). Prosjektleder skriver at Eylea ser ut til å ha en lengre virkningstid i øyet og en kraftigere effekt på hevelsen enn preparater som er brukt tidligere. Dette innebærer at pasientene trenger ikke så ofte injeksjoner i øyet og at man derfor kan redusere risikoen for komplikasjoner forbundet med denne type behandling. I denne studien skal man undersøke VEGF-konsentrasjonen i blodet etter behandling med Eylea inn i øyeeplet hos pasienter med våt aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD), diabetes maculaødem (DME) eller retinal veneokklusjon (RVO). Totalt 30 pasienter skal inkluderes: 10 pasienter med våt aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD), 10 pasienter med diabetes maculaødem (DME) og 10 pasienter med retinal veneokklusjon (RVO). Man vil initialt inkludere pasienter med macula ødem sekundær til våt AMD og deretter pasienter med DME eller RVO når det foreligger markedsføringstillatelse for bruk til denne indikasjonen i Norge. Pasientene får behandling med Eylea, som indikert i Felleskatalogen, og det tas blodprøver av dem for å måle VEGF.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1623 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 01.04.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anca Beatrice Roald
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: ingen

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2013 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst