Forskningsprosjekt


Genetsiske variasjoner relatert til kalk and stoffskifte og risiko for benskjørhet og brudd hos personer > 65 år. Tromsøundersøkelsen

Vitenskapelig tittel:

Genetic polymorphisms related to calcium homeostasis and thyroid function in association with the risk of osteoporosis and low energy fractures in the subjects > 65 years old. The Tromsø StudyProsjektbeskrivelse:
Det er meget gode holdepunkter for at vitamin D er av betydning for helsen. Nivået av vitamin D (25(OH)D) i blodet er avhengig både av arv og av livsstil, og nylig en rekke genetiske polymorphismer (genvarianter) som påvirker 25(OH)D er identifisert. Disse genvariantene er ikke påvirket av miljøet og effekten av polymorphismene er livslang. I tillegg til genvarianter relatert til vitamin D, var det nylig funnet ut at genvarianter relatert til kalk stoffskifte og til thyroidea funksjon kan ha associasjon med en del harde endepunkter som for eks død, kreft og hjertekarsykdom. Fra Tromsø undersøkelsene er DNA tilgjengelig fra ca 27 000 personer og det er inhentet en bred samtykke. Det er opprettet registre for brudd og det finnes data om bentetthet. Flere parallele studier er allerede kjørt og noen er underveis, samtlige godkjent av REK. I denne aktuelle studien vil vi relatere polymorphismer for vitamin D, kalkstoffksifte og thyroidea funskjon til bein helse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1468 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 18.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elena Kamycheva
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det kreves inge kostnad for finansiering av datainnsamlig, siden alt er samlet inn. det kreves midler for å betale lønn til PhD stipendiat som skal analysere data og skrive artikler for sin doktorgrad. Det søker vi Helse-Nord om.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 11000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medicine, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram:

Helseundersøkelsen i Tromsø 1994-5. I den aktuelle omsøket studie vil det bli benyttet svar på blodprøver (DNA) fra personer som deltok i Tromsø 4


Behandlet i REK
DatoREK
26.09.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord