Forskningsprosjekt


Nye terapeutiske angrepsmål for Crohns sykdom

Vitenskapelig tittel:

Validation of CD4 T-cell epitopes and identification of relevant T-cell receptors in Crohn's disease to be exploited in novel therapeutic interventionsProsjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en pilotstudie. Det overordnede målet for prosjektet er å bedre diagnostikk og behandling av tarmsykdommer, spesielt Crohns sykdom. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom OUS og Nextera AS om utvikling av nye behandlingsmetoder for Crohns sykdom. I denne studien tar en spesielt sikte på å få mer detaljert kunnskap om interaksjoner mellom immunesystemet og mykobakterier. På sikt håper en at slik kunnskap skal kunne åpne muligheten for målstyrt terapi rettet mot celler som er infisert med disse bakteriene. Det planlegges å inkludere 50 pasienter og 50 kontroller i studien. I prosjektet skal det innhentes data om sykehistorie, klinisk-kjemiske resultater fra tidligere og nye blodprøver og funn ved kliniske undersøkelser inkludert koloskopi. Det skal også samles inn biologisk materiale, blant annet blod og biopsi fra tarmen. Det planlegges å gjøre genetisk HLA-II typing og sekvensere T celle reseptor fra utvalgte T for av alle pasientene. Denne kunnskapen er viktig for å kunne bruke de riktige reagensene i studien og for å kunne konstruere løselige T celle reseptorer for målstyrt terapi i en eventuell senere fase av prosjektet. Det søkes om å opprette en nye spesifikk forskningsbiobank, ”T celler i Crohns sykdom”, med Knut Lundin som ansvarshavende. Prosjektdata skal lagres i avidentifisert form, med nøkkelforvaltning i prosjektgruppen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1523 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut E. A. Lundin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Økonomisk avtale mellom Nextera og Center for Immune Regualtion, UiO er vedlagtForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Materiale fra biobank:
T celler i Crohns sykdom
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst