Forskningsprosjekt


Fødselsprogresjon studien

Vitenskapelig tittel:

 The Labour Progression Study. A cluster randomized trial of low-risk women in Denmark and NorwayProsjektbeskrivelse:

(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1862 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Stine Bernitz
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er søkt om åpen prosjektstøtte fra helse Sør Øst for den norske delen av prosjektet.
Den danske delen av prosjektet har allerede fått innvilget lønns og drifts midler for tre år av Rigshospitalet i København

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3054

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: post doc, Nivå: post doc
Behandlet i REK
DatoREK
24.10.2013 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst