Forskningsprosjekt


Risikofaktorer for korsbåndskader blant ungdom

Vitenskapelig tittel:
Risk factors for anterior cruciate ligament injuries in Norwegian adolescents and young adults: A prospective population-based cohort study of 16 000 people with a 9 year follow up

Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å undersøke 1) omfanget av fremre korsbåndskade (ACL) blant unge mennesker, 2) betydningen av ulike sportslige aktiviteter for utvikling av ACL, samt 3) effekten av sosio-økonomiske forhold og helse- og livsstilsfaktorer for risiko for ACL. Prosjektet innebærer en kobling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og ungdomsundersøkelsen i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (UNG-HUNT). Deltakerne i UNG-HUNT var i aldersgruppen 13 – 19 år da de deltok i undersøkelsen. Registerkoblingen omfatter totalt 16.000 personer. Begge registre er samtykkebaserte, og samtykkene inneholder informasjon om kobling med andre registre. Søker opplyser at forsker ikke har tilgang til personidentifiserbare data. HUNT sender koblingsbro mellom fødselsnummer og prosjektspesifikt løpenummer til Nasjonalt Korsbåndregister. Nasjonalt Korsbåndregister kobler data og sletter fødselsnummer før datafil med prosjektspesifikt løpenummer oversendes HUNT. Prosjektleder kan deretter koble data fra HUNT mot data fra Nasjonalt Korsbåndregister. Koblingsnøkkel mellom prosjektspesifikt løpenummer og personopplysninger oppbevares hos HUNT forskningssenter. Prosjektet avsluttes 31.12.2015. Datafil med avidentifiserte data slettes etter prosjektslutt. Søker angir ingen spesielle ulemper for deltakerne.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1887 Prosjektstart: 01.12.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: John-Anker Zwart
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Egen institusjon

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 16000

Behandlet i REK
DatoREK
24.10.2013 REK sør-øst
14.01.2014 REK sør-øst
14.09.2017 REK sør-øst