Forskningsprosjekt


Prognostiske biomarkører for lokalavansert livmorhalskreft

Vitenskapelig tittel:
Prognostic biomarkers of locally advanced cervical cancer

Prosjektbeskrivelse:
Lokalavansert livmorhalskreft behandles med stråleterapi i kombinasjon med cisplatin. Prognosen har ikke bedret seg mye de siste 10 årene. Samlet femårsoverlevelse er ca 65 % og avhenger av kreftsvulstens stråleresistens og spredningsevne. Klinisk stadium, tumorstørrelse og spredning til lymfeknuter har prognostisk betydning, men gir ikke god nok informasjon om risiko for residiv. Mer kunnskap om svulstens biologi er nødvendig for å kunne forutsi en slik risiko. Man ønsker i dette prosjektet å finne gener og genprodukter av betydning for metastasering og stråleresistens. Nye teknikker basert på DNA, RNA og protein fra tumor- eller blodprøver er svært gode hjelpemidler, og en ønsker å anvende disse på innsamlede pasientprøver i samarbeid med forskningsinstitusjoner i utlandet. Man håper undersøkelsene kan føre til biomarkører for å skille aggressive svulster fra mindre aggressive, og dermed brukes til å bestemme om pasienten må ha en intensiv behandling eller kan greie seg med en mer skånsom behandling. Prøver fra 540 kvinner med lokalavansert livmorhalskreft, som tidligere har samtykket til deltakelse i en studie i regi av prosjektgruppen (REK-ref. S-01129), vil inkluderes i prosjektet. Studien vil være samtykkebasert, mens det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt for de pasientene i den opprinnelige studien som nå er døde.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1574 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 02.09.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnar Kristensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Avdelingen betaler egne utgifter.
Utgiftene til laboratoriearbeid betales av bevilgning til forskningsprosjektet fra Forskningsrådet, Kreftforeningen og Helse SørØst i Norge.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 540
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Materiale fra biobank:
Gynekologiske svulster
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2013 REK sør-øst