Forskningsprosjekt


NeuroQuant, et verktøy for å diagnostisere, evaluere og følge opp pasienter med og alderpsykiatriske lidelser med og uten kognitiv svikt

Prosjektbeskrivelse:
NeuroQuant MRI er en volumetrisk MR-undersøkelse som måler regionale strukturer i hjernen som er kjent for å degenerere hos pasienter med Alzheimers sykdom. Undersøkelsen har potensial til å finne årsak til nevrogenerative sykdommer og pseudo-demens relatert til alvorlig depresjon. Formålet med studien er å opparbeide videre kunnskap om denne relativt nye diagnosemetoden for Alzheimers-sykdommen og finne fram til mulige faktorer som kan predikere sykdomsforløpet. Det skal inkluderes opp til 100 deltagere i studien. Pasientene som inkluderes må ha gitt samtykke til å avgi data til forskning til Kvalapregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1845 Prosjektstart: 30.09.2013 Prosjektslutt: 30.09.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Maria S. Korsnes
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus Ullevål
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Alderspsykiatrisk avdeling, Vardåsen dekker utgifter til MR-undersøkelsen som skal gjennomførers på Ullevål

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: psykologi, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst